X-Tekh New Generation Bio-Fertilizer
Home PageAbout UsCompositioncrops TestimonialNews And EventsContact UsLinks
Testimonial Visayas         VISAYAS page 1  |  LUZON   |  MINDANAO

NEGROS

Mr. Antonio D. Estardo "Sang pag-usar namon sang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer nakita namon nga maayo ang iya nga gipi kag ang iya na lawas lagba kag dalagko".

"Sa pag-abot sang harvest time, naka paguwa kami sang average na 114.82 tons per hectare kumpara sa wala ma applyan sang X-Tekh nga nag lab-ot lang kami sang 91.23 tons per hectare nga production.".

Mr. Joey Ledesma
Planter
Mr. Antonio D. Estardo
Farm Overseer
Hda. Catabla, Talisay City, Negros Occidental


Field supervisor of Mr. Nemesio de la Cruz posed before VMC86-550 cane treated with X-TEKH Liquid Bio Fertilizer
Field supervisor of Mr. Nemesio de la Cruz posed
before VMC86-550 cane treated with
X-TEKH Liquid Bio Fertilizer
"Nagsugod ako tilaw gamit sang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer sa akon farm didto sa Hda. San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Gin tupad ko ang tubo nga na applyan X-Tekh kag ang wala, kag na obserbaran ko ang mga masunod:"

"Ang tubo nga na applyan X-Tekh mas mayo ang pagtubo, matambok kag matag-as ang linawas, kag salaysay gid ang tindog sang akon mga tubo".

"Pa-agi sa pagtakos sang caliper, na pamatud-an ko nga mas dalagko ang linawas sang tubo kag mas madamo ang tillers kada patdan nga natanom".

"Gin monitor ko man ang brix reading sang tubo kag nakita ko nga mas consistent ang katam-ison sang na applyan X-Tekh kumpara sa wala".

"Sa pagtapas na (10MAP), upod sang akon cabo nga si Mr. Ernesto Lahuglahug Sr., na obserbahan ko nga ang tubo nga may X-Tekh naga green pa ang color sang dahon kag wala pa naga lip-ot ang punta. Pero ang tubo nga wala ma applyan, naga brown na ang color sang dahon kag malip-ot ang linawas kag subong man ang sa punta sini".

"Gani sa subong kag dugang pa gid sang kamahalon sang abono nga kemikal, gin expand ko ang area nga gin applyan ko sang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer Microorganisms. Kag subong man naga apply man ako sang X-Tekh Liquid Potassium Bio-Fertilizersa akon tubo nga naga edad 5 asta 6 ka bulan bilang replacement sang granular nga potash sa dosage nga 2 ka litro kada ektarya".

Mr. Nemesio de la Cruz
Planter
Mr. Ernesto Lahuglahug Sr.
Cabo
Hda. San Pablo, Manapla, Negros Occidental


Mr. Noel Escabillas
Mr. Noel Escabillas

Mr. Noel Escabillas
Using peanut as intercrop, it helps not only
in adding fertility to the soil but also as source of
extra income
"Nakita ko nga sa pag gamit ko sang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer, daku gid ang nangin kapuslanan sini sa akon pag panguma. Nothing to worry kon mahal ang presyo sang synthetic fertilizer kag iban pa nga agricultural inputs. Tungod paagi sini, nangin open minded kita kag nag tilaw pangita sang iban pa nga alternatibo sa pag pang abuno".

"Indi lang gali granule form ang kinahanglan ta para sa mataas nga production. Pwede kita maka gamit sang iban pa nga alternatibo pareho sag mga liquid fertilizers nga may macro kag micro nutrients kag beneficial micro organisms nga naga bulig pa decompose, pa condition sang aton duta, kag pa bugtaw sang iban nga elemento sa duta nga sarang pa ma absorb sang aton tanum. Kag ini tanan, nakita ko nga kumpleto gid ang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer".

"Sugod sang pag gamit ko sang X-Tekh sa akon kampo, mas maayo ang nagin resulta nga nag hatag sa akon sang madamo nga tillers, mataas nga tonnage kag maayo nag pureza. Wala pa sang delikado kon e apply kay ini indi maka halit sa tawo, madili gamiton, wala sang losess bangod kay ini drench applied".

"Na obserbahan ko man nga sa sige ko gamit sang X-Tekh sa akon kampo, nagtaas ang organic matter content sang akon duta. Sa pareho nga kampo, sadto gin pa analyze ko ang duta kag ini may 1.5 lang nga O.M. Sa subong 2.5 na ang iya nga O.M., mas dako gid ang gin increase sa bulig sang beneficial micro organisms. Resulta sini ang maayo nga tubo sang akon tubo, matambok, mas madabong kag mas dalagko ang linawas".

"Masulod sa 80% sa akon area VMC86-550 ang gina usar ko nga variety sang tubo. May portion nga makalab-ot ako asta 2nd ratoon kag nakita ko nga mas maayo ang ratooning capacity sang kampo nga na applyan ko sang X-Tekh kumpara sa wala. Sa sini nga paagi, kon maayo ang tubo bisan ratoon maka save kita sa krudo nga magasto naton sa pag pabungkag sang duta. Kag naka bulig pa ang X-Tekh pa eliminate sang smut kag downey mildew nga sakit sang tubo nga sarang maka panubo sang aton production".

"Dako gid ang nabulig sang X-Tekh sa akon pag panguma. Sa magamay ko lang gasto, mas dako akon production. Kag sa bulig sang X-Tekh na amat-amat ko palapad ang area nga gina cultivar ko sa subong kag naka bulig man pundar sang akon gamit sa panguma".

Mr. Noel Escabillas
Planter
Hda. Laguda, Manapla, Negros Occidental


One of the sugarcane fields of Mr. Jerry Ascalon in Hda. San Jose Concepcion, Victorias City, Negros Occidental
One of the sugarcane fields of Mr. Jerry Ascalon in
Hda. San Jose Concepcion, Victorias City,
Negros Occidental
"Pag-usar ko sang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer sa akon kampo, nag ayo ang tubo kag nag damo ang gipi sang tubo ko. Ang kampo nga wala ko ya ma applyan sang X-TEKH gin atake sang tamasok."

Mr. Jerry Ascalon
Planter
Mr. Reynaldo Anas
Farm Overseer
Hda. San Jose Concepcion, Victorias City, Negros Occidental


Mr. Johnny Adolfo
"Sa kina andan nga pama agi sang pag paabono sang tubo, naga gamit kami sang 12 ka bag kada ektarya nga gina compose sang 8 ka Urea kag 4 ka Potash. Sa sini nga pag pangabono, naga average kami sa amon production sa 75 tons/ha. nga may 2.0 nga LkgTC".

"Gin tiliwan ko usar ang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer nga gin introduce sa akon sang ila technician. Na tigayon niya nga ma explain sa akon ang benepisyo nga sarang makuha sa pag gamit sang ila produkto. Kag tungod luyag ko man nga mag tilaw sang lain kag moderno nga pama-agi sa pag sagod sang tubo, nag conduct kami sang demo sa akon tubo bilang "add on" ang X-Tekh".

"Pagkaligad sang tatlo (3) ka bulan, nakita ko nga madamo ang saha nga naga guwa ka gang tubo naga green man gihapon ang dahon kag indi dali mahapay. Sa sulod sang walo (8) ka bulan, nakita ko ang dalagko nga linawas sang tubo kag malagba ang buko".

"Ang tubo nga na applyan sang X-TEKH, naka patubas kami sang 85 tons/ha. kag may 2.5 LkgTC".

Mr. Johnny Adolfo
Farm Overseer
Hda. San Isidro, Kabankalan City, Negros Occidental


Mr. Enriqueto Olendang
Mr. Enriqueto Olendang, Farm Overseer of LOVINA
Farms strongly endorsed X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer
as an answer to current farm input crisis
"Bilang isa ka farm manager, ang tanan nga operation sa farm dapat yara sa imo control ilabi na gid ang fertilization nga may madako nga share sa total nga gasto sa pag padako sang tubo."

"Sa amon standard farm fertilization practice; base sa crop year 2006-2007. Ang resulta sang amon production ay 65.67 tons/ha. kag 1.88 LkgTC."

"Sa masunod nga crop year 2007-2008 gin adjust namon ang amon fertilization gamit ang bag-o kag moderno nga klase sang abono nga amo ang X-Tekh Liquid Bio-Fertilizer."

"Sarang gid ma kumpara ang daku nga increase sang amon production gamit ang X-Tekh nga nag lab-ot sa 84.89 tons/ha. kag my 1.97 LkgTC."


Mr. Enriqueto Olendang
Farm Overseer
Hda. Sacio, Isabel, Negros Occidental


ILOILO

Mr. Welfredo 'Budha' Anastacio "Pito (7) ka sako nga abono kag tatlo (3) ka litro nga x-tekh ang guin gamit ko sa isa(1) hectar ko nga maisan… kag sang mag ani na, nag abanse pa ang akon tubas sa kinaandan ko nga guina gamit nga abono dose (12) sakos kada hectar … basi dako pagid siguro ang abanse kon wala maagihan sang bagyo frank ang maisan ko."

Mr. Welfredo "Budha" Anastacio
Corn Grower/Financier
Pob. Sara, Iloilo


Mrs. Nene Bolibar "Nag testing ako gamit sang x-tekh nga tatlo (3) litro per hectar kag lima (5) bags nga granullar nga abono…dako ang akon katingala nga nag lab-ot five (5) tons ang akon tubas. Pero ang guin gamitan ko sang dose (12) ka sako nga abono 3.5 tons lang..."

Mrs. Nene Bolibar
Corn Grower/Financier
Brgy. Cubay Sn, Dionisio, Iloilo


Mr. Aurilio "Pag tapos sang bagyo frank naguba ang irigasyon naga edad gid ang amon humay sang beinte (20) adlaw kag wala na matubigan asta mag harvest. Madamo nga mga farmers ang natingala nga bisan wala tubi ang amon humay maayo guihapon ang iya sitwasyon. Wala naga laya kag daw wala lang sya nawad-an sang tubi. Salamat sa x-tekh Bio Fertilizer kay nakapatubas pa kami sang 60-80 sacks per hectar at 45 kilos per sack. 5 liters x-tekh gamit namon per hectar "10 hectars" ang amon gin gamitan sang x-tekh. Ang iban iya sa palibot nga nag gamit sang kinaandan nga abono nag patubas lang sang 6 to 12 sacks per hectar at 36-38 kilos per sack."

Mr. Aurilio "Birong" Gibalo-An
Farm Manager
Had. La Cruz, Bgy. Cruz Barotac Nuevo, Iloilo


"Tatlo ( 3) sako na lang nga abono kag duha ka litro nga x-tekh bio-fertilizer ang akon guin abono sa akon humayan kag naka tubas ako sang masobra sa 100 ka sako kada hectar, kag na obserbahan ko nga bisan guina tungro ang iban nga humayan sa palibot sang six ( 6) hectars ko nga humayan, wala gid iya maapektuhan ang humay ko."

Mrs. Merle Ancuna Apolista
Rice Farmer
Sara, Iloilo